Kwaliteit en visitatie

Commissie Kwaliteit en visitatie


Bestuurlijk Voorzitter: Christ v/d Rijt (visitatie@gipsverbandmeester.nl)
Visitatie Regio Voorzitters:
Durky Bloembergen
Leo Noordijk
Harry Hoekstra

 

De Gipsverbandmeester werkt in hoge mate zelfstandig en levert een professionele bijdrage aan de patiƫntenzorg, waarbij een adequate afstemming en samenwerking met andere disciplines van groot belang is. Illustratief voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de beroepsgroep, steeds hoge kwaliteit te willen garanderen, was het ontwikkelen van het beroepsprofiel. Het beroep van Gipsverbandmeester is een van de beroepen, waarvoor destijds een beroepsprofiel ontwikkeld is (de Jager, 1993).

Juist de veelal individuele positie van de Gipsverbandmeester in instellingen, maakt het noodzakelijk dat de beroepsgroep zelf zorgdraagt voor een continue systematische kwaliteitsbewaking, kwaliteitsbevordering en kwaliteitsborging. Het beroepsprofiel heeft onder meer tot doel, de kwaliteit en de positie van de beroepsbeoefenaar te bewerkstelligen en te bewaken. Een doelstelling van gelijke orde is de kwaliteit van de opleiding tot Gipsverbandmeester te bewaken en te bevorderen, in nauwe samenwerking met het CZO en het opleidingscentrum

 

Kwaliteit en visitatie