Disclaimer | Copyright | Privacy

Disclaimer
 

Hoewel wij ernaar streven, om steeds correcte en up-to-date informatie en gegevens te verschaffen, kunnen wij niet altijd garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Copyright

Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende, is verboden, behoudens de beperkingen in de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. Verzoek inzake overneming of reproductie kunt u richten aan de Webmaster van deze website. Het is wel toegestaan een (hyper)link te plaatsen naar de VGNED website.

Privacyverklaring VGN

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door de Verenigde Gipsverbandmeester Nederland (VGN) en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

VGN

De VGN is een beroeps- en belangenvereniging van (aspirant)gipsverbandmeesters en aangeslotenen.
Zij is op 1 juni 1990 ontstaan na een fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters (NVG), opgericht in 1964 en de Nederlandse Vereniging voor Gipskamerpersoneel (NVGP), opgericht in 1979.

De VGN kent voor de leden een aantal doelstellingen:

Zij bevordert de contacten tussen de leden,

Zij draagt bij tot meerdere bekwaamheid van haar leden, zowel op praktisch als theoretisch gebied,

Zij behartigt de belangen van de leden en het beroep Gipsverbandmeester in de ruimste zin van het woord.

Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (VGN)

Kerkplein 8

3155 AM Maasland

KVK nr. 40283583

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de VGN. Deze worden hieronder toegelicht:

www.vgned.nl 

Via deze website meld je je aan als (aspirant-)lid of aangeslotene. De persoonsgegevens die we hiermee verzamelen kun je altijd terugvinden wanneer je bent ingelogd. Tevens kun je je gegevens hier altijd wijzigen, waarmee we de verantwoordelijkheid aan jou geven om je persoonsgegevens actueel te houden.

Het versturen van nieuwsbrieven

In de algemene nieuwsbrief wordt informatie verstuurd die voor alle leden van belang is. Zoals bijvoorbeeld de aankondiging van de algemene ledenvergadering. Hiervoor wordt je e-mailadres verzameld.

Het versturen van de Xtra nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief wordt informatie verstuurd die in onze ogen interessant is voor onze leden. Voor deze nieuwsbrief moet je je aanmelden en kun je je ook altijd afmelden. Dit verloopt via je e-mailadres.

Het versturen van het vakblad

Het vakblad ‘In dit verband’ wordt verstuurd naar het postadres dat bij ons bekend is.  

Demografisch profiel

Met enige regelmaat wordt er een inventarisatie gedaan vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen waarbij wij betrokken zijn, om te zien of er voldoende gipsverbandmeesters werkzaam zijn en opgeleid worden of dat er een mogelijk tekort ontstaat.

Hiervoor worden de demografische gegevens, zoals geboortedatum en werkplaats, gebruikt.

Met welke partijen delen wij je persoonsgegevens?

Wanneer nodig verstrekken wij in een aantal gevallen je persoonsgegevens aan externe partijen. Met deze externe partijen hebben wij een overeenkomst. Deze partijen mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten gerelateerd aan de overeenkomst. De externe partijen mogen jouw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven zonder onze toestemming.

Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen.

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen van de VGN op grond van de wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijke informatiebeveiligingsbeleid, instructie aan bestuurs- en commissieleden, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Ook de externe partijen waarmee we een overeenkomst hebben werken binnen de EER.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zolang je bij ons een lidmaatschap hebt. Daarnaast hebben we te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens in te zien. Deze kun je inzien zodra je bent ingelogd op www.vgned.nl.

Je bent bij de VGN zelf verantwoordelijk voor je gegevens. Kloppen je gegevens niet of zijn ze veranderd? Dan verander je deze zelf nadat je bent ingelogd op www.vgned.nl.

Je kunt een verzoek indienen wanneer je je persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer je deze wilt verwijderen. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan je verzoek, dan zullen wij dat mededelen.

Dit verzoek kun je doen via het contactformulier zodra je bent ingelogd op www.vgned.nl. Een andere optie is om dit verzoek te doen via email: secretariaat@vgned.nl. Ter identificatie zul je dan een geldig identiteitsbewijs moeten meesturen, waarbij je zelf je BSN-nummer en pasfoto onherkenbaar hebt gemaakt.

Foto en Film

Tijdens onze ALV’s/studiedagen/congressen worden foto’s gemaakt en film(beeld) materiaal opgenomen. We gebruiken deze foto’s en/of film(beeld) materialen voor onze communicatie-uitingen, verslagen en promotie van vervolgactiviteiten. Als u niet op deze foto’s en of film(beeld) materialen wilt komen te staan, kunt u dit aangeven bij het bestuur, dan wel aangeven bij de organisator van de evenementen of de fotograaf/filmmaker. 

Vragen

Heb je vragen? Neem gerust contact op via: secretariaat@vgned.nl.

Mocht je geen bevredigend antwoord van ons ontvangen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.