Lidmaatschap

Contributie, opzegging, fiscale berekening, duo-lidmaatschap

De wijze van contributie-inning is tijdens de ALV van 14 april 2012 door de leden goedgekeurd. 

Contributie

Alles op een rijtje

 • De contributie bedraagt 90 euro per kalenderjaar per lid.
 • De aspirant-leden zijn gedurende hun opleidingstijd vrijgesteld van contributie. Aspirant lidmaatschap wordt na afstuderen automatisch omgezet in lidmaatschap.
 • Aangeslotenen en gepensioneerden krijgen 50% korting op de jaarlijkse contributie.
 • Automatische incasso is de enige betaalmethode voor al onze leden. Bij hoge uitzondering kan in overleg met de penningmeester besloten worden tot het versturen van een factuur. Hiervoor zal dan € 10,- administratiekosten gerekend worden.
 • Het lidmaatschap gaat pas in, nadat de Penningmeester het rekeningnummer via inschrijving op de website heeft ontvangen en kan verwerken. U krijgt hiervan een bevestiging.
 • Als incassering ondanks meerdere pogingen of herinneringen niet mogelijk blijkt zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incasso bureau. De kosten die hieruit voortvloeien zullen doorberekend worden.
 • Indien er meer jaren niet aan de contributieplicht is voldaan en er niet wordt overgegaan tot betaling, kan men als lid van de VGN worden geroyeerd. Het contributiebedrag zal dan wel alsnog via een Incassobureau worden geïnd.

Opzeggen lidmaatschap

In onze statuten is beschreven dat het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december. Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen, moet je dit per mail doen. Je mail kun je sturen naar secretariaat@gipsverbandmeester.nl

Dit moet je uiterlijk 30 november doen, 1 maand voor het einde van het jaar. Indien je dit later doet, dan ga je weer een jaar een lidmaatschap aan, waar de behorende contributie bij hoort.

Fiscale verrekening beroepskosten


De regeling

Het is mogelijk om een gedeelte van het contributiegeld, dat betaald wordt voor een beroepsvereniging, bijscholingen en een vakbond fiscaal te verrekenen. In de meeste gevallen kunnen leden het jaarlijkse contributiebedrag voor een aanzienlijk deel fiscaal verrekenen met hun brutoloon. Over dit deel hoeft dan geen belasting te worden afgedragen en zo ontstaat een belastingvoordeel van 30 tot maximaal 50 procent van het totale contributiebedrag. De hoogte van de korting wordt bepaald door de belastingschaal waarin het lid is ingedeeld en dus afhankelijk van het inkomen. Voor de gipsverbandmeester in Nederland ligt dit tussen de 30% en 44%.
Wat moet je hiervoor doen?


Om in aanmerking te komen voor de fiscale regeling moet je de volgende stappen ondernemen:

 • Neem contact op met de personeelsadministratie van je werkgever en vraag hoe de CAO het best kan worden ingezet in jouw situatie.
 • Je personeelsadministratie geeft je een declaratieformulier dat je moet invullen en inleveren met een kopie van je betalingsbewijzen van je contributie(s) en bijscholingen.
 • Laat deze kosten verrekenen met ofwel je eindejaarsuitkering ofwel je vakantietoeslag. Dit kan anders ten koste gaan van toeslagen of uitkeringen waarvoor je (eventueel) in aanmerking komt.
 • Je werkgever verrekent de bedragen en geeft het door aan de belastingdienst.

 

Duo-lidmaatschap

Onder een duo-lidmaatschap wordt verstaan: een lidmaatschap van een vakbond en een lidmaatschap van de VGN. Omdat de VGN als beroepsorganisatie is aangesloten met NU91, profiteert het lid van een korting op de contributie aan deze vakbond. Het lidmaatschap van NU'91 is € 6,80 per maand ofwel € 85,- per jaar (reductie maandbedrag wordt jaarlijks aangepast door NU91)!

Ook voor het duo-lidmaatschap kan de bovengenoemde fiscale regeling tellen.