Statuten, klachtenprocedure en huishoudelijk reglement

Notarieel vastgelegd op 17 april 2009

Op deze pagina vindt u de statuten aangaande onze vereniging: Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (V.G.N.).

Download de statuten als opgemaakt op 17 april 2009 te Haarlem.

Klachtenprocedure

Huishoudelijk reglement