VGN en NU'91

Duo lidmaatschap

De VGN is aangesloten bij de beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91. NU’91 biedt een combinatie van collectieve belangenbehartiging en beroepsinhoud en beschikt zowel nationaal als internationaal over een goed en uitgebreid netwerk.

Voor alle leden van de VGN behartigt NU’91 de arbeidsvoorwaardelijke belangen. Deze belangenbehartiging vindt voor het grootste deel plaats aan de CAO-tafel. NU'91 is partij bij de onderhandelingen voor de zorg CAO's. Er zijn meerdere partijen bij een CAO betrokken. NU’91 is de enige organisatie die voorstellen tot wijziging van de CAO indient, gebaseerd op de specifieke beroepsuitoefening van het verpleegkundig en verzorgend beroep.

NU’91 kan nog meer voor jou betekenen. Kies daarom voor een combinatielidmaatschap VGN & NU’91.

NU … zorgen dat jij ook voor het combinatielidmaatschap kiest.

  • Persoonlijk: antwoord op al je vragen over arbeidsomstandigheden, je cao, sociale zekerheid, functiewaardering, arbeidsconflicten en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.
  • Belangenbehartiging: vanuit de zes regio’s in het land is NU’91 intensief betrokken bij fusies en reorganisaties binnen de instelling.
  • Rechtsbijstand: lidmaatschap van NU’91 verzekert je van een beroepsgebonden rechtsbijstandverzekering.
  • Inspraak: overleg en samenwerking met leden en belangenorganisaties bepalen de uiteindelijke koers bij veranderingen.
  • Actueel: kijk voor het laatste nieuws op www.nu91.nl. Speciaal voor leden van NU’91 verschijnt 6 keer per jaar Zorg anno NU! samen met Nursing.
  • Actief: volop mogelijkheden voor leden die actief willen worden binnen hun instelling of binnen NU’91.
  • Extra's: NU’91-leden profiteren regelmatig van vele extra’s en kortingen op bijvoorbeeld brochures, vakbladen, verzekeringen en vakanties.


NU’91 behartigt de belangen van 27.000 gezondheidszorgers op deskundige, persoonlijke en (eigen)wijze. NU’91 maakt zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid van het verpleegkundig beroep.

VGN-leden betalen € 6,98 per maand voor het NU’91 lidmaatschap. Kijk voor meer informatie op de website van Nu'91 en klik op 'Nu ... zorgen dat je lid wordt' of bel met de NU’91 ledenadministratie 030-2964144. Je dient zelf zorg te dragen voor (schriftelijke) opzegging van het lidmaatschap van je huidige vakbond !