Titelregistratie

Na het behalen van het diploma gipsverbandmeester is het belangrijk de ontwikkelingen op het vakgebied te blijven volgen. Laat daarom je titel registreren na je diplomering.

Het titelregister is een kwaliteitsregister waarmee naar werkgever of overheidsinstelling aangetoond kan worden dat je je als gipsverbandmeester in je vak hebt ontwikkeld. Steeds meer verzekeraars en overheidsinstellingen leggen de nadruk op het belang van een beroepsspecifiek kwaliteitsregister.

Vanaf het moment dat je geregistreerd bent kunt je accreditatiepunten verzamelen. Direct na diplomering zal de eerste accreditatieperiode 6 1/2 jaar zijn. Alle punten behaald tijdens je diplomering zullen meetellen in je portfolio. Daarna zal je iedere 5 jaar je moeten herregistreren en moet je bewijs leveren dat je minimaal 80 accreditatie punten heeft behaald.

De aanvraag voor titelregistratie kun je na je diplomering indienen.

Iedere gipsverbandmeester legt een eigen portfolio aan en houdt daarin zelf zijn punten bij.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de registratiecommissie.

Start titelregistratie