Klompvoet behandelcentra Nederland

Erkenning  Klompvoetcentra in Nederland

In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet (07-02-2014) werd vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed gespreid moet zijn. Langere reistijden moeten meerwaarde hebben voor de patiënt. De Ponseti behandeling met zijn frequente gipsredressie vereist van de behandelaars kennis en ervaring. 
Tenslotte werd vastgelegd dat behandeling moet plaatsvinden in een centrum voor klompvoetbehandeling waar een team van behandelaars werkzaam is. Afgesproken is dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst zouden worden aan de hand van de criteria zoals geformuleerd

Beoordeling van de centra
Alle orthopedische centra in Nederland zijn gevraagd om, in het geval dat men in aanmerking wil komen als klompvoetcentrum gekenmerkt te worden, een vragenlijst in te vullen. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is door de NOV in overleg met de NOV Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) bepaald welk centrum het predicaat Klompvoetcentrum krijgt. De onderstaande orthopedische maatschappen/vakgroepen zijn door de NOV als zodanig erkend. Meer informatie over de erkenning van de genoemde centra vindt u hier. Elk jaar onderzoekt de NOV of de Klompvoetcentra aan de criteria voldoen en wordt een nieuwe lijst gepresenteerd. Hierbij wordt echter niet het aantal behandelde kinderen (per jaar) als criterium gehanteerd, een gegeven waar de Stichting Klompvoet Nederland (SKN) juist wel belang aan hecht. 

 

Erkende klompvoetcentra

 

Amphia, Breda (NOV - SKN)

Reinier Haga Groep, Delft/Den Haag/Zoetermeer (NOV - SKN)

Klompvoetcentrum Máxima Medisch Centrum, Eindhoven (NOV - SKN)

KOCA, locatie Amsterdam UMC en locatie OLVG-Oost, Amsterdam (NOV - SKN)

UMCG, Groningen (NOV - SKN)

Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht (NOV - SKN)

Isala, Zwolle (NOV - SKN)

MUMC+, Maastricht (NOV - SKN)

WAKZ LUMC en Sofia KZ-Erasmus Medisch Centrum, Leiden/Rotterdam (NOV - SKN)

Klompvoetcentrum Oost, Enschede, Almelo/Hengelo (NOV - SKN)

Kinderorthopedisch Centrum Regio Oost (Radboud-SMK), Nijmegen (NOV - SKN)

NWZ, Alkmaar en Den Helder (NOV)

 

 

 

NOV = Nederlandse Orthopaedische Vereniging

SKN = Stichting Klompvoet Nederland