BIG herregistratie als gipsverbandmeester

Hoe pak je dit aan?

Wij krijgen zeer regelmatig de vraag hoe je je als gipsverbandmeester dient te herregistreren voor de BIG registratie. Zeker de fysiotherapeuten onder ons lopen tegen problemen aan.

Vandaar dat we deze vraag hebben neergelegd bij het CBIG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de producten van het CBIG is het BIG register. 

Het antwoord:

U vraagt naar de functie gipsverbandmeester en in hoeverre deze voldoet aan de herregistratie-eisen.

Verpleegkundigen werkzaam als gipsverbandmeester werken binnen het deskundigheidsgebied. Deze uren mogen meetellen voor herregistratie.

Wat betreft fysiotherapeuten die werken als gipsverbandmeester, is het iets complexer. De beroepsvereniging geeft geen sluitend advies of deze werkzaamheden binnen het deskundigheidsgebied vallen. De zorgverlener moet per geval aangeven hoeveel uren binnen het deskundigheidsgebied van fysiotherapeut vallen en welke werkzaamheden dat betreft. Dit kan bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring in combinatie met een functiebeschrijving.

Meer informatie over het deskundigsheidsgebied vindt u in de beoordelingskaders:

Fysiotherapeut

Verpleegkundige

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Caia Walgien
Senior adviseur Klant & Communicatie
.......................................................................
BIG-Informatielijn
Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS 

Problemen:

Omdat we toch horen vanuit het werkveld dat de (her)registratie niet altijd verloopt zoals aangegeven in het antwoord het CIBG willen we als bestuur dit inventariseren. 

Wat concreet betekent dat we de volgende gegevens willen ontvangen:

  • naam GVM
  • exacte bewoording afwijzing herregistratie
  • vooropleiding
  • datum afwijzing en evt. nummer van aanvraag/afwijzing .

Dit om helder in gesprek te gaan Met CBIG of NU91.