VGN immobilisatierichtlijn

vroeger ook wel protocol

De VGN immobilisatierichtlijn bevat richtlijnen die bepalen waar een correct aangelegd gipsverband aan hoort te voldoen. De immobilisatierichtlijnen bieden de gipsverbandmeester bescherming, ook in juridische zin, als aannemelijk is gemaakt dat bij de diversiteit aan correct aangelegde gipsverbanden is gehandeld overeenkomstig deze immobilisatierichtlijnen. In geval van strijdigheid zijn de VGN immobilisatierichtlijnen ondergeschikt aan de opdracht van de behandelend arts.

De VGN immobilisatierichtlijn bestaat uit drie onderdelen:  

Algemene regels gipsimmobilisatie

  • Deze gelden voor iedere gipsimmobilisatie

Immobilisatierichtlijn

  • Deze beschrijft de richtlijn per immobilisatiegebied.

Immobilisatiegebieden