Accreditatie

Als instelling en bedrijf is het mogelijk accreditatie aan te vragen voor scholing en symposia of congressen, die betrekking hebben op het beroep van gipsverbandmeester.
In de handleiding voor accreditatie is duidelijk omschreven hoe accreditatie aangevraagd kan worden en wat daarvoor nodig is.

Aanvragen voor regio refereeravonden kunnen door de organiserende gipsverbandmeester(s) aangevraagd worden.
De toekenning van punten gebeurt volgens het schema wat in het reglement is opgenomen.
De accreditatiecommissie beoordeelt alle aanvragen die compleet en op tijd aangeleverd zijn. Zij kennen ook de punten toe.

Let op! verkregen punten verliezen hun waarde 5 jaar na uitgifte. De datum van het evenment dat aangegeven is op het accerditatie certificaat is daarbij leidend.
Iedere gipsverbandmeester legt een eigen portfolio aan en houdt daarin zelf zijn punten bij.

Op de ALV, van 4 Oktober 2008, werd de start van de titelregistratie VGN door de leden goedgekeurd en werd het registratie reglement gipsverbandmeester VGN aanvaard.
Een en ander houdt in, dat in het kader van de (op registratie volgende) herregistratie, de accreditatie commissie alle aanvragen voor accreditatie - tbv bij- en nascholingen, congressen, symposia, referaten en lezingen etc. - zal behandelen. In enkele gevallen kan de commissie ook individuele aanvragen behandelen.

Bekijk of download het Accreditatie Systeem

Download het aanvraagformulier voor Accreditatie t.b.v. Congressen en Symposia 

Download het aanvraagformulier voor Accreditatie t.b.v. Referaat (Lezing). 

Download het aanvraagformulier voor Bij- of Nascholing 

Download de aanvraag accreditatie voor een (instructie-) film

Download het aanvraagformulier voor Accreditatie t.b.v. Buitenlandse Congressen/Symposia. ***Let op downloaden van deze documenten werkt tijdelijk niet ivm herzien van documenten***

Heeft men eventuele vragen, dan kan men dezen richten aan de Accreditatie Commissie via accreditatiecommissie.

U kunt uw formulieren ook naar dit e-mail adres sturen!