Workshop ‘programmatisch toetsen’ en de workshop ‘simulatie als leerlijn’.

Toegevoegd op: 04 april 2022

Graag willen wij je uitnodigen voor de workshop ‘programmatisch toetsen’ en de workshop
‘simulatie als leerlijn’.
 

In deze workshops delen wij als opleiders hoe we, tot nu toe, omgaan met  programmatisch
toetsen en met simulaties in het licht van het EPA-onderwijs. Het is onze bedoeling om daar
met jou/ jullie over van gedachten te wisselen om zo goed mogelijk bij de praktijk aan te
sluiten. En ook andersom: praktijk bij toetsen en simulaties.
 

In het licht van werkplekleren vinden we het fijn om ook over deze onderwerpen goed met jou/
jullie in contact te zijn. Hoe meer betrokkenen aan kunnen sluiten, hoe beter. Daarom
organiseren wij dezelfde workshops op diverse data. Je hoeft je hier niet voor in te schrijven.

Tijd: van 13:30 tot 16:00

Informatie: iaz@erasmusmc.nl

Datum evenement
12 mei 2022