Deelname aan clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep Hand en pols

Vanuit het Kennisinstituut van Medisch Specialisten BV is er een uitnodiging gekomen voor deelname aan clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep Hand en pols.

Als je geïnteresseerd bent in deelname aan de clustergroep of clusterexpertise groep zoals onderstaand omschreven je contact opnemen met cp@gipsverbandmeester.nl.

In januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I-project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud in clusters. 

Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen. Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster Hand en pols

Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen: 

 • Distale radius fracturen
 • Behandeling letsels van de flexorpezen van de hand
 • Ganglion (in ontwikkeling)
 • Handfracturen
 • Primaire artrose van de duimbasis
 • Scaphoidfracturen (in ontwikkeling)
 • Ziekte van Dupuytren

Leden van de clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep

 • worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar;
 • zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt;
 • worden in de gelegenheid gesteld een EBRO training te volgen;
 • zijn beschikbaar voor twee (fysieke) vergaderingen per jaar (of minder in het geval van de clusterexpertisegroep), met daarnaast eventuele telefonische/online vergaderingen;
 • zijn beschikbaar voor het meelezen en eventueel meeschrijven van minimaal één geprioriteerde module per reguliere cyclus wanneer deze in het veld van expertise ligt;
 • borgen de betrokkenheid van de eigen achterban en koppelen regelmatig terug naar deze achterban.

Gezochte competenties van de clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep 

Bij het samenstellen van de clusterstuurgroep zijn wij op zoek naar mensen die bij voorkeur de volgende competenties hebben: 

 • helikopterview; in staat zijn overzicht te hebben en houden voor wat betreft overeenkomsten in onderwerpen binnen de richtlijnen van het cluster (zowel vanuit medisch specialistisch perspectief als vanuit het patiëntperspectief);
 • in staat zijn te overzien welke andere relevante stakeholders/derde partijen bij het cluster betrokken zouden moeten worden;
 • in staat zijn om de belangen van alle in het cluster betrokken partijen te bewaken;
 • pre: minimaal aan één richtlijn gewerkt hebben/ervaring hebben in een commissie richtlijnen van een WV;
 • in staat zijn een bemiddelende en verbindende rol te kunnen spelen binnen het cluster;
 • in staat zijn sturend en organisatorisch op te treden binnen de door het cluster afgesproken werkwijze. 
   

Bij het samenstellen van de clusterexpertisegroep zijn wij op zoek naar mensen die bij voorkeur de volgende competenties hebben: 

 • inhoudelijke of ervaringsdeskundige expertise met betrekking tot één of meerdere modules binnen het cluster, ofwel bereidheid tijd en moeite te steken in het op peil brengen en houden van deze expertise (natuurlijke nieuwsgierigheid) ten aanzien van het onderwerp van de richtlijn(en) en modules binnen het cluster;
 • zorgdragen voor draagvlak binnen de eigen WV ten aanzien van de geleverde  
  Expertise, zo nodig via gebruikmaken van bijvoorbeeld themagroepen of special  
  Interest groepen binnen de eigen WV;
 • een teamspeler zijn die staat voor de gezamenlijke keuzes en onderbouwingen binnen een conceptmodule en die bereid is om die ook toe te lichten.

Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de Clusterstuurgroepsleden en clusterexpertisegroepsleden inzicht hebben in hetgeen van hen verwacht wordt en daar ook toe bereid en in staat zijn.
 

Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten).  
 

Graag reactie voor 10 mei 2022
 

U dient in te loggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Laat een reactie achter

Dit veld is verplicht