Onderarmgips + vingers (duim vrij)

VGN onderarmspalk met vingers (duim vrij)

Onderarmgips + vingers (duim vrij) immobilisatierichtlijn

Begrenzingen

Proximaal 

 • Ongeveer 3 cm. distaal van de elleboogsplooi

Distaal 

 Vingers: 

 • Ventraal van einde tot halverwege de distale phalanx
 • Dorsaal vingertoppen/nagels zichtbaar

Duim: 

 • Bij voorkeur het CMC1 vrij, distale begrenzing tot halverwege het MC1 toegestaan
 • Ventraal tot halverwege de duimmuis, oppositie van de duim toestaan

Functionele stand betrokken gewrichten

Pols 

 • – Dorsaalflexie 20⁰,
 • – Ulnair deviatie 10⁰

MCP’s 

 • – 60-90⁰ flexie

PIP & DIP 

 • – 0⁰ 

Beschrijving van de betrokken anatomie

Botten 

 • Radius,
 • Ulna,
 • Carpalia,
 • Metacarpalia,
 • Phalangen

Gewrichten

 • Radio-ulnair distaal,
 • Carpo-radiair,
 • Carpo-ulnair,
 • Intercarpale gewrichten,
 • CMC’s,
 • MCP’s,
 • PIP,
 • DIP

Weke delen 

 • Van de onderarm,
 • Pols,
 • Hand en vingers (kapsels, banden, pezen, spieren, vaten, zenuwen, huid)

Beoogde bewegingsbeperkingen & toegestane bewegingen

Bewegingsbeperking 

Pols: 

 • Palmair- en dorsaalflexie,
 • Ulnaire en radiaire deviatie (alle bewegingsrichtingen)

Betrokken MCP’s: 

 • Flexie,
 • Extensie,
 • Ab- en adductie

Betrokken PIP’s en DIP’s:

 – flexie, extensie 

Bewegingsvrijheid aangrenzende gewrichten: 

Elleboog: 

 • Volledige bewegingsvrijheid

Niet geïmmobiliseerde vingers en duim:

 • Volledige bewegingsvrijheid

Aandachtspunten

Functionele stand bewaken!