Kniekoker

VGN kniekoker gespleten

Kniekoker immobilisatierichtlijn

Begrenzingen

Proximaal 

 • Lateraal 10 cm. onder de trochanter major
 • Mediaal 10 cm. onder de liesplooi

Distaal 

 • 10 cm. boven laterale malleolus

Functionele stand betrokken gewrichten

Knie

 • 15⁰ flexie

Beschrijving van de betrokken anatomie

Botten 

 • Femur,
 • Patella,
 • Tibia,
 • Fibula

Gewrichten 

 • Femorotibiale gewricht,
 • Tibiofibulaire gewricht,
 • Femoropatellair gewricht

Weke delen 

 • Van het bovenbeen,
 • knie EN
 • Onderbeen (kapsels, banden, pezen, spieren, vaten, zenuwen, huid)

Beoogde bewegingsbeperkingen & toegestane bewegingen

Bewegingsbeperking 

Knie: 

 • Flexie,
 • Extensie,
 • Abductie en
 • Adductie

Bewegingsvrijheid aangrenzende gewrichten

Heup en enkel: 

 • Volledige flexie en
 • Extensie

Aandachtspunten

Patella, fibulakopje en achillespees zodanig beschermen tegen de druk van het gips dat er geen letsel ontstaat